Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wnioski suszowe można składać do 17 listopada!

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, iż przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2351), którym wydłużono termin składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy do 17 listopada 2023 r.

Skip to content