Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wyremontują świetlicę wiejską w Piekarach

Dwanaście kolejnych umów w ramach programu ?Infrastruktura sołecka na plus? podpisał w dniu 12 września marszałek województwa łódzkiego z przedstawicielami gmin z Łódzkiego. Samorządy otrzymały po 100 tys. zł, a pieniądze mogą przeznaczyć na przykład na remonty wiejskich świetlic czy budowę placów zabaw.

W grupie tej znalazła się też Gmina Piątek. W Piekarach za grant „Infrastruktura sołecka na plus” wyremontowana zostanie świetlica wiejska.

?Infrastruktura sołecka na plus? to nowy program samorządu województwa łódzkiego. To pomoc finansowa udzielana z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczana na dofinansowanie zadań własnych gminy (rozwój infrastruktury w sołectwach). W roku 2022 łączna wartość dotacji w ramach „Infrastruktury sołeckiej na plus” to prawie 4 mln zł.

tekst i foto: www.lodzkie.pl

Skip to content