Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zajęcia profilaktyczne w Czernikowie

Dnia 23 października 2019r. dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie uczestniczyły w aktywnych zajęciach profilaktycznych pt.? Internet, komputer, telefon komórkowy, media społecznościowe i hejt w Internecie?, zorganizowanych przez panią Joannę Śliwińską – pedagoga szkolnego przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku. Treści były dostosowane do wieku i potrzeb odbiorców. Zajęcia dla dzieci kl. I-III realizowane były przez opowiadania, proste historie, gry i zabawy związane z Internetem i telefonem. Celem warsztatów dla uczniów klas IV – VIII było zaprezentowanie zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie młodzieży na specyfikę problemu związaną przede wszystkim z możliwymi, poważnymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ofiar, jak i sprawców. Uczniowie wypracowywali zasady bezpiecznego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież spędzają mnóstwo czasu przy komputerze. Zaawansowane technologie komputerowe sprawiają, że przenosimy je na różne płaszczyzny życia. Długotrwałe siedzenie w bezruchu prowadzi do zaburzeń psychofizycznych i problemów z przystosowaniem się do realnej rzeczywistości.  Zajęcia, przeprowadzone przez trenerkę  z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy, były doskonałą formą zwrócenia uwagi uczestnikom na zagrożenia związane z Internetem (hejting, media społecznościowe, ochrona danych osobowych, bezkrytyczny odbiór informacji). Prowadząca uczuliła również uczniów, iż wirtualne znajomości dają tylko złudne poczucie akceptacji i przynależności do grupy. Po zakończonych warsztatach każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa w zajęciach z pamiątkowym zdjęciem.
tekst i foto: SP w Czernikowie

 

 

 

Skip to content