Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych na sprzedaż!

Wszystko wskazuje na to, z?e Zakład Przetwarzania Odpado?w Komunalnych w Piaskach Bankowych w gminie Bielawy, inwestycja od lat przygotowywana przez Mie?dzygminny Związek ?Bzura?, zostanie zrealizowana przez prywatnego inwestora. Kilkuletnia walka, ze skutkami błędnych decyzji Wojewody Ło?dzkiego i ubiegania się o ponowne przyznanie dofinansowania nie powiodła się. Związek zderzył się z polityczna? s?ciana?. Czy to tylko błędne decyzje administracyjne, czy aspekty polityczne zablokowały te? jakże waz?na? dla regionu inwestycje? samorządowa??
źródło: Telewizja Aleksandrów Łódzki

Bzura na sprzedaż

Wszystko wskazuje na to, z?e Zakład Przetwarzania Odpado?w Komunalnych w Piaskach Bankowych w gminie Bielawy, inwestycja od lat przygotowywana przez Mie?dzygminny Zwia?zek ?Bzura?, zostanie zrealizowana przez prywatnego inwestora. Kilkuletnia walka, ze skutkami błe?dnych decyzji Wojewody Ło?dzkiego i ubiegania sie? o ponowne przyznanie dofinansowania nie powiodła sie?. Zwia?zek zderzył sie? z polityczna? s?ciana?. Czy to tylko błe?dne decyzje administracyjne, czy aspekty polityczne zablokowały te? jakz?e waz?na? dla regionu inwestycje? samorza?dowa??

Opublikowany przez Telewizja Aleksandrów Łódzki Środa, 26 sierpnia 2020

 

Skip to content