Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie przesyła informację o realizowanym projekcie ?Powrót do aktywnego życia III- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego? RPLD.09.01.01-10-0054/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent realizujący projekt/ Biuro projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Władysława Jagiełły 2, 99-300 Kutno,   tel. 24 253 37 42 adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl

Grupa docelowa projektu: 24 (14K i 10M) osób w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.

Okres realizacji: 01.02.2022-31.12.2022

Cel projektu: podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 24 osób w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim poprzez udział  w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja:  IV-V 2022r.

Kryteria dostępu:
–  osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na terenie powiatu kutnowskiego lub łęczyckiego w województwie łódzkim
– wiek 18-67 lat
– osoba pozostająca bez zatrudnienia (poświadczone zaświadczeniem z PUP lub ZUS)

Formy wsparcia:
– Indywidualna Ścieżka Reintegracji społeczno-zawodowej  w wymiarze 4h/osoba
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 10h/osoba
– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 4h/ osoba
– Warsztaty interpersonalne w wymiarze 21h/grupa
– Grupowe (16h/grupa) i indywidualne (4h/osoba) doradztwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe:
– Spawanie metodą MAG-135 (120h)
– Sprzątaczka- pokojowa (100h)
– Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (120h) wraz z modułem ECDL Base B4 (20h)
– Pośrednictwo pracy w wymiarze 6h/ osoba  i staż zawodowy 3- miesięczny

Dodatkowo w projekcie:
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe w wysokości 1.640 zł netto/miesiąc
– catering na zajęciach grupowych,  ubezpieczenie NNW
– opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

plakat

Skip to content