Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Można składać wnioski RKO-U dla dzieci z Ukrainy

Szanowni Państwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuję, iż przez PUE ZUS można już składać wnioski RKO-U dla dzieci z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

ZUS przyznaje RKO niezależnie od dochodu rodziny. Wynosi on do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy-na-dziecko-ktore-jest-obywatelem-ukrainy/3241947

Pod tym linkiem aktualności w języku ukraińskim: https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka

Skip to content