Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zarządzenie Burmistrza Piątku

Zarządzenie Burmistrza Piątku
z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących na terenie Gminy Piątek, związanych ze stwierdzonymi przypadkami korona wirusa COVID – 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art.7 ust.l pkt.5 i 14, art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 19 ust.l i 2 pkt.l ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1398; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 148, poz. 284 i poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Piątek zobowiązuje się do odwołania zaplanowanych wydarzeń; społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu, wielu uczestników.

§ 2. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Piątek zobowiązane są do odwołania; imprez masowych oraz wszelkich wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych i innych, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 3. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Piątek zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym i innym.

§ 4. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych w Urzędzie Miejskim w Piątku i jednostkach organizacyjnych, mieszkańcom Gminy Piątek zaleca się by komunikowali się z pracownikami telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje do czasu odwołania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content