Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zarządzenie ŁPWIS w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Zarządzenie nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Na podstawie art. 12a ust. 2 oraz art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)1 oraz Upoważnienia Nr 10/2020 z dnia 10 marca 2020 r. wydanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego Łódzkiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, zarządza się, co następuje:
§1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:

  1. unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach;
  2. zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia;
  3. przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk;
  4. stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Zarządzenie

Skip to content