Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zbiórka surowców wtórnych w podstawówce w Piątku

W dniu 13.11.2020r. w Szkole Podstawowej w Piątku odbyła się kolejna zbiórka surowców wtórnych.  Mimo trwającej pandemii i zdalnego nauczania uczniowie i rodzice nie zawiedli zaufania i hojnie odpowiedzieli na apel szkoły zamieszczony w Internecie.
Organizatorem jesiennej zbiórki surowców wtórnych była pani Wanda Grabarek, a pomagali jej przy załadunku pracownik szkoły – pan Krzysztof  Ulisiak i pracownik Urzędu Miejskiego – pan Jan Stawiński, skierowany przez Pana Burmistrza Piątku K. Lisieckiego. Skrzętnie wszystko notowała mama z klasy II b pani Aneta Nowakowska. Zebrane surowce wtórne do Punktu Skupu w Łodzi odwiózł rodzic z klasy II b pan Paweł Pawlak, użyczając własnego środka transportu.
W sumie zebrano 3.370 kg makulatury i 24 kg puszek stalowych oraz 55 kg puszek aluminiowych, wszystko za łączną kwotę 661,50 zł. Pieniądze ze zbiórki surowców wtórnych zasiliły konto Rady Rodziców naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z koordynatorem przedsięwzięcia: panią Wandą Grabarek składają ogromne słowa podziękowania dla całej społeczności szkolnej i lokalnej za zaangażowanie w jesienną zbiórkę surowców wtórnych. Serdecznie dziękujemy zaangażowanym:  rodzicom, babciom, dziadkom, dobrym sąsiadom, Panu Burmistrzowi Piątku, pracownikowi interwencyjnemu Urzędu Miejskiego w Piątku, nauczycielom, pracownikom szkoły, a przede wszystkim uczniom.

Wszystkim organizatorom i współorganizatorom oraz pomagającym w realizacji szkolnego projektu ? cała społeczność szkolna składa ogromne wyrazy wdzięczności ? Państwo motywujecie nas do kolejnych przedsięwzięć, do kolejnych do działań  proekologicznych na rzecz środowiska lokalnego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia akcji ekologicznej, pomimo okresu pandemii. Wspólnie troszczymy się o nasze piątkowskie środowisko, by było bardziej czyste i estetyczne.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content