Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZGKiM w Piątku informuje !

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ulegają zmianie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, opłatę abonamentową oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Szczegóły w załączniku – pobierz

Skip to content