Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piątku

W dniu 16 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piątku. W Zjeździe uczestniczyli:

 • z głosem decydującym ? delegaci OSP i przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego;
 • z głosem doradczym ? członkowie ustępujących władz zarządu oddziału gminnego i komisji rewizyjnej oraz osoby zaproszone.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Krzysztof Lisiecki, który dokonał wprowadzenia i przedstawił propozycję Dh Bogusława Foksa na przewodniczącego obrad Zjazdu. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Na czas obrad Zjazd wybrał: komisję mandatową, komisję wyborczą, komisję uchwał i wniosków.

Po zapoznaniu się z uchwałami ochotniczych straży pożarnych w sprawie wyboru przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP komisja wyborcza przedstawiła do zatwierdzenia przez Zjazd skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Krzysztof Lisiecki
 2. Wiceprezes – Józef Wojtera
 3. Komendant gminny – Bogusław Foks
 4. Sekretarz – Janina Wejt-Świątkiewicz
 5. Skarbnik – Andrzej Majchrzak
 6. Członek prezydium – Błażej Balik
 7. Członek prezydium – Kamil Frątczak
 8. Członek prezydium – Grzegorz Głuchowicz
 9. Członek zarządu – Michał Kacprzak
 10. Członek zarządu – Jan Kruszyniak
 11. Członek zarządu – Arkadiusz Mardofel
 12. Członek zarządu – Jakub Urbański
 13. Członek zarządu – Sławomir Rybus

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą nr 3/9/2021 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy wybrał na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP następujących delegatów: Dh Bogusław Foks, Dh Krzysztof Lisiecki, Dh Janina Wejt-Świątkiewicz oraz wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP następujących przedstawicieli: Dh Bogusław Foks, Dh Krzysztof Lisiecki.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Wybrał Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego spośród delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w osobach:

 1. Przewodniczący – Dominik Kacperski
 2. Wiceprzewodniczący – Tadeusz Antosiak
 3. Sekretarz – Przemysław Matusiak

Po ogłoszeniu składu nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Przewodniczący Zjazdu podziękował uczestnikom Zjazdu oraz członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad Zjazdu, a zaproszonym gościom podziękował za przybycie oraz przekazał dalsze prowadzenie obrad Zjazdu nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku. Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Krzysztof Lisiecki podziękował za wybór, a następnie zamknął obrady Zjazdu.

Skip to content