Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zrealizowali grant sołecki i mają klimatyzowaną salę

Na początku 8 lipca 2020 roku została podpisana przez Gminę Piątek umowa z Województwem Łódzkim na realizację projektu lokalnego pn.: ?Poprawa warunków organizacji spotkań, szkoleń i imprez w sołectwie Janków-Orądki? o wartości całkowitej 15 600 zł. Na podstawie umowy Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 64,10% całkowitych kosztów projektu – 10 000,00 zł.  

W ramach projektu zostały przeprowadzone działania mające na celu poprawę warunków dla organizowanych w świetlicy w Jankowie spotkań, warsztatów, szkoleń i imprez integracyjnych.

Świetlica mieszcząca się w budynku OSP w Jankowie jest miejscem, w którym skupia się życie społeczno-kulturalne mieszkańców północno-wschodniej części gminy Piątek.  Budynek świetlicy w Jankowie nie ma termoizolacji, co przy oknach głównej sali skierowanych na południe skutkowało tym, że w okresie od kwietnia do połowy września, z powodu nasłonecznienia panowały tu wysokie temperatury i duchota. Niekomfortowe warunki termiczne negatywnie wpływały na uczestników wspomnianych eventów ? szczególnie uciążliwe były dla seniorów, którzy ze względu na temperaturę i duchotę niechętnie uczestniczyli w różnych lokalnych wydarzeniach organizowanych w świetlicy.

To już jednak przeszłość. Rozwiązaniem tego problemu stał się montaż systemu klimatyzacyjnego, który umożliwi obniżenie temperatury w okresie letnim w głównej sali tej świetlicy. O takie rozwiązanie mieszkańcy zabiegali już wielokrotnie, jednak ze względu na brak środków nie było ono możliwe do realizacji. Dzięki realizacji grantu sołeckiego i dofinansowaniu z Województwa Łódzkiego przedsięwzięcie zrealizowano. Powiew chłodnego powietrza z klimatyzacji poprawił warunki organizowanych tu spotkań, szkoleń itp.

Pod koniec ubiegłego tygodnia (16-17.10) wykonano końcowe prace związane z realizacją projektu. Za pomocą naklejek oznakowano zakupiony system klimatyzacji oraz zmieszczono tablicę informującą o współfinansowaniu zadania przez Województwo Łódzkie. Zamontowano także kotarę zasłaniającą wejście do klimatyzowanej sali.

Realizacja projektu spełnia oczekiwania mieszkańców sołectwa Janków-Orądki oraz okolicznych sołectw. Jest wsparciem i promocją inicjatyw lokalnej społeczności. Poprawia warunki dla organizacji wspomnianych oraz nowych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjno-społecznym.

Skip to content