Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Życzenia dla Druhen i Druhów

Jak co roku 4 maja, w dzień Św. Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom życzymy dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej służby obdarzonej tak wielkim zaufaniem społecznym.
Składamy na Wasze ręce wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz ogromne podziękowania za wszystkie bezinteresowne inicjatywy i działania zrealizowane na rzecz mieszkańców.
Być strażakiem to zaszczyt ale i ogromny obowiązek. To służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Niech podejmowane działania przyniosą Wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań i służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki
Burmistrz Piątku Elekt Anna Matusiak

Skip to content