Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

8 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego w podstawówce w Piątku

W dniach  22 ? 23 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku rozegrał się długo oczekiwany, po okresie zdalnego nauczania 8 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców klasy I – III o Puchar Przewodniczącej Rady Rodziców  oraz w kategorii dziewcząt i chłopców klasy IV ? V i VI – VIII o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

Sportowe zmagania otworzyli pani dyrektor Krystyna Grabowska, pani Przewodnicząca Rady Rodziców ? Wioletta Kacprzak, pan Prezes LKS ?Malina? Piątek ? Bogdan Urbanek wraz z nauczycielami wychowania fizycznego ? panią Aleksandra Raj, panią Magdaleną Wróblewską i panem Krzysztofem Korzewskim  zachęcając dzieci i młodzież do uprawiania sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu i dziękując, że podjęli inicjatywę uczestnictwa w rozgrywkach z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Pani A. Raj zwróciła uwagę na to, by uczestniczy turnieju rozgrywali mecze w atmosferze fair play, życząc wszystkim sukcesów ? każdemu na miarę jego możliwości.

Zdobywcy I miejsc zostali uhonorowani pucharami i dyplomami. Uczniowie, którzy zajęli II i III miejsca otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.

Turniej przebiegał w atmosferze sportowej rywalizacji pomiędzy rozgrywającymi zawodnikami z zachowaniem zasad fair play. Startujący uczniowie przeżywali zarówno wygrane mecze jak i przegrane. Na szczęście kibicujący nauczyciele tłumaczyli zawodnikom, że to ?trening czyni mistrza? i tym samym zachęcali do codziennych, systematycznych treningów.
wyniki turnieju

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content