Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konsultacje z planowania przestrzennego – obręb Sypin – Borowiec oraz Łęka i Bielice

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Piątek!!!

W związku z trwającymi pracami nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek dla obrębów geodezyjnych Sypin ? Borowiec oraz Łęka i Bielice. Burmistrz Piątku zaprasza Państwa do uczestniczenia w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem, a także w zdefiniowaniu głównych wyzwań planistycznych gminy.
W celu przygotowania wartościowych materiałów na potrzeby prowadzonej procedury planistycznej (a także przyszłych rozwiązań planistycznych dla gminy) bardzo prosimy o odpowiedź na sformułowane pytania, do których link załączono poniżej. Wiedza na temat Państwa opinii i potrzeb dotyczących funkcjonowania obszaru Gminy i Miasta Piątek pozwoli projektantom i urbanistom na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań dla naszego terenu.

Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy Piątek z dnia 22 maja 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek – zobacz

Mapa lokalizacji – zobacz

Poniżej znajdziecie Państwo link prowadzący do formularza – Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoją opinią ! (ankieta jest anonimowy)

Konsultacje

Skip to content