Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Czwarta edycja programu ?Moje miejsce na Ziemi?!

Nabór do czwartej edycji programu ?Moje miejsce na Ziemi?, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności rozpoczął sie 21 czerwca 2021 roku. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden
z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia żeby zmienić swoją małą ojczyznę. Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem
https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.
Wnioski można składać w kilku kategoriach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, podnoszenie świadomości na temat ekologii i  zrównoważonego rozwoju. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek ? mówi Małgorzata Rogowska Koordynator Programu ? W tym roku bardzo liczymy na projekty wspierające inicjatywy proekologiczne, związane ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko. Mamy nadzieję, że właśnie takie będą dominowały ? dodaje.

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu ?Moje miejsce na Ziemi? zostaną ocenione przez  niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN.  Zwycięskie projekty poznamy do 29 października.

Program ?Moje miejsce na Ziemi? powstał w 2018 roku z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi, ulepszać je, unowocześniać, wreszcie realizować potrzeby lokalnych społeczności angażując jej przedstawicieli.

Więcej informacji o programie na stronie www.fundacjaorlen.pl oraz na Fanpage Fundacji www.facebook.com/FundacjaORLEN

 

O Fundacji
Fundacja ORLEN działa już od 20 lat. Wspiera lokalne społeczności, prowadzi programy stypendialne, pomaga Rodzinnym Domom Dziecka, dba o zdrowie i bezpieczeństwo. Fundacja ORLEN to organizacja pożytku publicznego, która realizuje politykę dobroczynności w imieniu swojego Fundatora ? PKN ORLEN. Fundacja ORLEN jest jedną z większych fundacji korporacyjnych w Polsce. Głównymi inicjatywami prowadzonymi przez Fundację ORLEN są programy grantowe oraz stypendialne, dzięki którym może pomagać lokalnym społecznościom oraz wspierać utalentowaną młodzież. Od 2019 roku Fundacja jest odpowiedzialna również za realizację programu wolontariatu pracowniczego w całej Grupie ORLEN. W sierpniu 2021 Fundacja ORLEN będzie obchodziła 20-lecie działalności.

 

Skip to content