Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia, który ma na celu:

  • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
  • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
  • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
  • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby wyrobić Kartę Seniora należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź; tel.: 42 203 48 78; godziny pracy urzędu: 8:00 ? 16:00).

Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Senior może ją odebrać osobiście lub poprzez inną osobę mającą upoważnienie, a także otrzymać za pośrednictwem poczty.

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty), pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku,ul.Łowicka 4.

Aktualny katalog ulg z Kartą Seniora Województwa Łódzkiego – https://www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/Senior-katalogi/aktualny-katalog-ulg-senior.pdf

Skip to content