Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Cukierki” – program wczesnej profilaktyki w Szkole Podstawowej w Piątku

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Piątku zostali objęci Programem Wczesnej Profilaktyki ?Cukierki”. Program oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. ?Cukierki”, którego celem jest profilaktyka uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów przeznaczony dla klas I?III szkół podstawowych.

Trzecioklasiści,  zgodnie z założeniami programu  kształtowali postawę dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Postacią, która w bajce wyzwala dzieci z opresji jest Wróżka Ognia Kuchennego ?ognia, który karmi i ogrzewa, a jej czary są jednymi z najpotężniejszych na świecie?. Jest to piękna metafora ogromnej siły chroniącej, jaką są więzi rodzinne i tych, którzy dbają (albo powinni dbać) o ciepło i bezpieczeństwo dzieci, czyli rodziców. Istotną zaletą programu jest wczesne rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka, które izolują się i wykazują trudności w radzeniu sobie z emocjami. Zajęcia zaangażowały nas w zabawę, uczyły empatii, nabywania umiejętności społecznych i rozwijania pozytywnej solidarności grupowej.  Z tego punktu widzenia program ma charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne o charakterze uprzedzającym.
Ogółem w programie wzięło udział 15 uczniów z klasy III a i 19 uczniów z klasy III b. Atrakcyjna forma zajęć bardzo podobała się uczniom, którzy w nich  aktywnie uczestniczyli.  Program ten odznacza się dużą skutecznością oddziaływań i jest rekomendowany jest przez PARPA.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content