Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Smak życia, czyli debata o dopalaczach w podstawówce w Piątku

W dniu 22.10.2020r. uczniowie klas VIII i VII z zaangażowaniem  uczestniczyli w programie profilaktyki uniwersalnej ,,Smak życia, czyli debata o dopalaczach?.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat ?dopalaczy? i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Program ten odznacza się dużą skutecznością oddziaływań i jest rekomendowany jest przez PARPA.

Udział w programie sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content