Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Czyszczenie rzek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie od dn. 03.09.2020r. rozpoczyna realizację prac utrzymaniowych w ramach zadania ?Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni Łowicz w podziale na dziesięć części. Część 6: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego Łódź Wschód?, obejmującego:

Skip to content