Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W sołectwie Janków-Orądki realizują projekt grantu sołeckiego

W dniu 8 lipca została podpisana przez Gminę Piątek umowa z Województwem Łódzkim na realizację projektu lokalnego pn.: ?Poprawa warunków organizacji spotkań, szkoleń i imprez w sołectwie Janków-Orądki? o wartości całkowitej 15 600 zł. Na podstawie umowy Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 64,10% całkowitych kosztów projektu – 10 000,00 zł.  

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania mające na celu poprawę warunków dla organizowanych w świetlicy w Jankowie spotkań, warsztatów, szkoleń i imprez integracyjnych.
Świetlica mieszcząca się w budynku OSP w Jankowie jest miejscem, w którym skupia się życie społeczno-kulturalne mieszkańców północno-wschodniej części gminy Piątek. Tu, za sprawą działających w tej części gminy stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz lokalnych animatorów życia kulturalnego i społecznego odbywają się różnego rodzaju spotkania i eventy (m.in. z okazji Babci i Dziadka, Dnia Matki, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, itp.), zebrania sołeckie, warsztaty (kulinarne, rękodzieła, plastyczne, florystyczne itp.), zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W głównej sali świetlicy urządzany jest też lokal wyborczy. Świetlica jest również miejscem wielu imprez, zabaw i pikników integracyjnych dla mieszkańców okolicznych sołectw.
Budynek świetlicy w Jankowie nie ma termoizolacji, co przy oknach głównej sali skierowanych na południe skutkuje tym, że w okresie od kwietnia do połowy września, z powodu nasłonecznienia panują tu wysokie temperatury i duchota. Nie pomaga zasłanianie okien, a tym bardziej ich otwieranie. Z powodu wysokich temperatur w świetlicy trzeba organizować częste przerwy np. podczas szkoleń, zebrań, warsztatów i spotkań, aby stworzyć tzw. przeciąg i wywietrzyć oraz nieco ochłodzić pomieszczenie. Niekomfortowe warunki termiczne negatywnie wpływają na uczestników wspomnianych eventów ? szczególnie uciążliwe są dla seniorów, którzy ze względu na temperaturę i duchotę niechętnie uczestniczą w różnych lokalnych wydarzeniach organizowanych w świetlicy. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż systemu klimatyzacyjnego, który umożliwi obniżenie temperatury w okresie letnim w głównej sali tej świetlicy. O takie rozwiązanie mieszkańcy zabiegali już wielokrotnie, jednak ze względu na brak środków nie było ono możliwe do realizacji.

W dniu wczorajszym, 3 lipca, dzięki dofinansowaniu z Województwa Łódzkiego w ramach projektu zakupiony i zamontowany został system klimatyzacji. Realizacja projektu spełnia oczekiwania mieszkańców sołectwa Janków-Orądki oraz okolicznych sołectw. Jest wsparciem i promocją inicjatyw lokalnej społeczności. Poprawia warunki dla organizacji wspomnianych oraz nowych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjno-społecznym.

Skip to content