Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Piątku

W środę, 20 listopada 2019r. to wyjątkowy dzień ? rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.
W dniu 20 listopada na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku został zorganizowany Dzień Praw Dziecka. Kolorem dominującym w tym dniu był kolor niebieski, jako symbol solidarności ze sobą dzieci z całego świata. Społeczność szkolna przyłączyła się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy angażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Do tego dnia cała społeczność szkolna przygotowywała się długo. W miesiącu listopadzie uczniowie szkoły w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego i wychowawców poszczególnych klas przypomnieli sobie prawa dziecka. Podczas zajęć rozmawiano również o obowiązkach, które nierozłącznie związane są z prawami.

W tym okresie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym na temat : ,,Mam prawo do?..?. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Zwycięzcy konkursu to:
I miejsce – Nikola Czerwińska kl. VI c
I miejsce – Tymon Barylski kl. VI a
II miejsce – Adam Wosiecki kl. VII a
III miejsce – Dawid Stępniak kl. IV b
Wyróżnienie – Weronika Kęsicka – kl. III a
Wyróżnienie – Zuzanna Zając kl. VI a
Wyróżnienie – Bartosz Błachowicz kl. VI c
Wyróżnienie – Jakub Tylka kl. VII a
Wyróżnienie – Dominika Błaszczyk kl. VII b

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
W środę, 20.11.2019r. wszyscy uczniowie szkoły obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną pt: ,,Prawa dziecka ważna sprawa?. Przeprowadzone zostało badanie ankietowe na temat: ?Przestrzeganie praw dziecka w szkole?. Z wynikami badania uczniowie, rodzice, nauczyciele zostaną w późniejszym terminie. Szkolny Dzień Praw Dziecka został przygotowany przez uczniów klas IV-VIII pod kierunkiem nauczycieli: pedagoga szkolnego ? p. Aleksandry Kacprzak, nauczyciela języka polskiego – p. Elżbiety Kucharskiej, nauczyciela plastyki ? p. Beaty Jankiewicz, nauczyciela muzyki ? p. Bożeny Szymczak, nauczyciela techniki ? p. Radosława Wojciechowskiego, opiekunów Samorządu Uczniowskiego ? p. Marii Sobieraj i p. Wioletty Czarneckiej przy wsparciu dyrektora szkoły p. Krystyny Grabowskiej.
Wśród Gości zaproszonych była dyrektor Biura Senatora Przemysława Błaszczyka p. Ewelina Niciak ? Kaftan. Gratulowała uczniom pięknego występu, podziwiała prace konkursowe i razem z organizatorami wręczała nagrody. Ponadto p. dyrektor Ewelina Niciak ? Kaftan wręczyła dyplomy za udział oraz dyplomy i nagrody za prace literackie V edycji ogólnopolskiego konkursu pt. ?List do Taty?, którego pomysłodawcą jest Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego ? Inicjatywa Tato.Net. Pan Senator był organizatorem lokalnym i odpowiedzialnym za propagowanie i przeprowadzenie tego ogólnopolskiego konkursu na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak. Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Konkurs był przeprowadzany w szkołach w czerwcu 2019r. Prace uczniów przesłane przez szkoły do biur senatorskich oceniały jury powoływane przez senatorów.
Nasi uczniowie także uczestniczyli w konkursie. Ich prace uzyskały:
I miejsce – Sakiewa Bartosz kl. VI c
II miejsce – Zalewska Gabriela ? kl. V b
III miejsce – Maja Niewiadomska ? kl. VI c
Wyróżnienie – Mikołajczyk Ewa ? kl. VI c
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka .
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content