Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gmina Piątek laureatem konkursu „Rosnąca Odporność”

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Łączna pula nagród konkursu wynosi ponad 500 milionów złotych. W konkursie mogą brać udział gminy ze wszystkich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Gminy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody: 1 miejsce: 1 mln zł,  2 miejsce: 500 tys. zł, 3 miejsce: 250 tys. zł.

Uwaga! W powiatach z 3 gminami nagrodę 1 mln zł zdobywa tylko 1 gmina z najwyższym wzrostem. W powiatach z 4 gminami nagrody 1 mln zł i 500 tys. zł  zdobywają 2 najlepsze gminy. Pozostałe powiaty (powyżej 4 gmin) nagrody otrzymają 3 gminy.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że zgodnie z opublikowaną na https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia listą gmin, którym przysługuje nagroda w tym konkursie gmina m-w. Piątek (1004063) zajęła 1 miejsce w powiecie łęczyckim osiągając wynik (p.p.) 12,016 ? jeden z najwyższych punktów procentowych w kraju.

W związku z powyższym w dniu 17 listopada do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi został złożony wniosek o odbiór nagrody w wysokości 1 mln zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przekazanie Nagród ma nastąpić w terminie do 60 dni od dnia terminowego otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego Wniosku. Laureat Konkursu przeznacza Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Skip to content