Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Czernikowie – spotkanie on-line rodziców z policjantami

W dniu 16 listopada 2021 roku, odbyło się zebranie z rodzicami uczniów i dzieci Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie. Zainicjowane zostało przez dyrektora szkoły p. Agnieszkę Bartczak i pedagoga szkolnego p. Joannę Śliwińską ze względu na zintensyfikowanie zagrożeń związanych z zainteresowaniem dzieci i młodzieży niewłaściwymi treściami, z którymi mają styczność za pośrednictwem Internetu, telewizji, telefonów oraz platform cyfrowych. Dzięki ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łęczycy, w spotkaniu w trybie on-line na platformie Teams, uczestniczyły i były prelegentkami: sierżant Augustyniak oraz sierżant Antosiak, które zajmują się profilaktyką w ramach Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii KPP w Łęczycy.

Policjantki uświadamiały, co to jest cyberprzemoc, wskazywały na zagrożenia dla dzieci i młodzieży z użyciem Internetu, komputera, telefonu komórkowego oraz braku kontroli ze strony dorosłych nad dostępem do Internetu, a także korzystaniem z niewłaściwych źródeł oraz niedostosowanych do wieku odbiorców ? zwłaszcza dzieci. Duży nacisk położono na zagrożenia płynące z oglądania serialu i gry pt. ?SUID GAME?, przeznaczonego dla odbiorców powyżej 16 roku życia, ale coraz popularniejszego w ostatnim czasie nawet wśród kilkuletnich dzieci. Celem głównym było uświadomienie rodzicom destrukcji dla psychiki ich dzieci w wyniku oglądania treści związanych z przemocą, wywołujących agresywne zachowania wobec innych a nawet autoagresję. Bardzo ważnym zagadnieniem było przypomnienie dopełnienie obowiązku nadzoru dzieci przez rodziców ? również w świecie wirtualnym.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content