Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gmina pozyskała ponad milion złotych na inwestycje z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej

Ponad milion złotych dofinansowania ze środków unijnych otrzymała Gmina Piątek. Środki przeznaczone będą na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piątek poprzez: przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub-Osada wraz z zakupem ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy, budowę sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych oraz budowę studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody  w Pokrzywnicy.

W środę, 30 czerwca Burmistrz Piątku ? Krzysztof Lisiecki wraz ze Skarbnik Gminy ? Anną Matusiak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę o przyznaniu pomocy na realizację w/w zadania. Środki finansowe w wysokości 1 045 427 zł przyznano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.

Skip to content