Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs fotograficzny ?Piątek odkryty na nowo?

Urząd Miejski w Piątku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Piątek odkryty na nowo”. Konkurs trwa od 1 czerwca do 16 lipca br.

Celem konkursu jest:

  • promocja Miasta Piątek poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszego miasta;
  • zachęcenie do odzwierciedlenia jego piękna w sposób promujący walory architektoniczne Miasta Piątek;
  • upowszechnienie i popularyzacja fotografii;
  • rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z naszym miastem;
  • zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących architekturę Miasta Piątek tj. m. in. budynki, zabytki, drogi, podwórza, detale architektoniczne,… itp.;
  • promocja miasta w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkające w Gminie Piątek. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów). Udział w Konkursie jest bezpłatny.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie 2 (dwóch) zdjęć fotograficznych, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Załączniki 1-2 do regulaminu).

Parametry zdjęcia fotograficznego w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji), TIF lub GIF oraz rekomendowana rozdzielczość minimum 300 dpi. dla formatu 70 cm x 50 cm. Fotografia może być wykonana w wersji monochromatycznej jak i kolorowej.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, parametry zgłaszanych prac itp. w poniższym pliku

Regulamin konkursu

regulamin konkursu fotograficznego zmiana

Skip to content