Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I sesja Rady Gminy Piątek VIII kadencji

foto: od lewej stoją: Tomasz Brzozek, Kamil Florczak, Waldemar Krysiak, Piotr Kalusiński, Daniel Gorący, Dariusz Jóźwiak, Paweł Budner, Tomasz Kucharczyk, Paweł Michalak, Michał Frankiewicz, siedzą od lewej: Agnieszka Wójcik, Anna Matusiak, Urszula Kacperska, Monika Matusiak, Małgorzata Gabryelczak

W  środę 21 listopada 2018 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek rozpoczęła się I sesja Rady Gminy Piątek VIII kadencji. Obrady otworzył i poprowadził najstarszy z radnych – Michał Frankiewicz.
Po stwierdzeniu quorum radni złożyli ślubowanie, a Martyna Kacprzak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła każdemu radnemu dokument potwierdzający wybór do Rady Gminy Piątek.
Ślubowanie złożył również Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek.

Następnie radni przyjęli regulamin głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Piątek i powołali Komisje skrutacyjną, która zajęła się przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Rady.
Zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy Piątek:
– Daniel Zbigniew Gorący,
– Agnieszka Klaudyna Wójcik.
Przewagą głosów 9 do 6 na Przewodniczącego Rady Gminy Piątek wybrany został  Daniel Zbigniew Gorący.
Po przyjęciu regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Komisja skrutacyjna w składzie: Tomasz Kucharczyk, Dariusz Jóźwiak i Kamil Florczak przeprowadziła głosowanie.
Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piątek:
– Urszula Kacperska,
– Anna Matusiak
Przewagą głosów 9 do 6 na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piątek wybrana została Urszula Kacperska.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Piątek Daniel Gorący, z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Pracownika Socjalnego, z łożył na ręce Martyny Kacprzak, Kierownika GOPS w Piątku życzenia.

Nagranie z obrad I sesja Rady Gminy Piątek

Skip to content