Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714)

  1. Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.
  2. Nie wolno kąpać się w stawach hodowlanych, ujęciach wody pitnej, zbiornikach przeciwpożarowych, gliniankach, przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, rzekach i oczkach wodnych.
  3. Kąpiel dopuszczalna jest tylko w wyznaczonych obszarach wodnych odpowiednio oznakowanych i strzeżonych przez ratowników wodnych.
  4. Na terenie gminy Piątek kąpiel jest całkowicie zabroniona we wszystkich otwartych zbiornikach wodnych oraz rzekach Malina, Moszczenica i Struga ze względów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym proszę właścicieli obszarów wodnych o odpowiednie ich oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U.2022.1979) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach.

Burmistrz Piątku
(-) mgr Krzysztof Lisiecki

Skip to content