Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kim jest osoba nieletnia – spotkanie w Czernikowie

W ramach działań profilaktyczno ? wychowawczych w dniu 21 października 2019r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyło się spotkanie rodziców uczniów klasy VII  z Dzielnicowymi Posterunku Policji w Piątku. W spotkaniu uczestniczyły również: dyrektor szkoły – Agnieszka Bartczak, wychowawca – Beata Dębska, pedagog szkolny – Joanna Śliwińska i psycholog szkolny – p. Jolanta Barylska. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom konsekwencji prawnych dla uczniów stosujących przemoc oraz konsekwencji prawnych wynikających z tego faktu dla ich rodzin. Policjanci przybliżyli temat: ? Kim jest osoba nieletnia? w oparciu o przepisy  prawa oraz ?Procedury postępowania Policji w sytuacji stosowania przemocy?.

Rodzice uzyskali informacje, jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu dziecka i jak ważne obowiązki ciążą na rodzicach, gdy nastąpi sytuacja kryzysowa. Przekazano rodzicom, w oparciu o przepisy prawa, najważniejsze uwagi co do odpowiedzialności karnej osób małoletnich i nieletnich. Omówiono również zachowania dzieci na jakie należałoby zwrócić uwagę w przypadku podejrzenia, że dziecko jest zagrożone demoralizacją, a w tym stwierdzenie u niego przejawów przemocy i agresji wobec innych uczniów szkoły. Przytoczono rodzicom przepisy prawne, z których jasno wynika, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską i to rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy w społeczeństwie. Omówione zostały również procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W drugiej części spotkania rodzice uczniów zostali zaproszeni na prelekcję dotycząca tematów związanych z cyberprzemocą i narkomanią wśród dzieci i młodzieży. Poruszona została tematyka, skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki uczniowie, kto  i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy jakie powinni przyjmować ich dzieci, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. W trakcie spotkania policjanci wykorzystali również walizkę edukacyjną, w której zgromadzono atrapy narkotyków. Omówili i pokazali sprzęt służący do ich zażywania. Zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne z zakresu tej przestępczości.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content