Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego” – 2023

Celem konkursu jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Kandydata do tytułu ?Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego? mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.
Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej).

Organizator nagrodzi nagrodami rzeczowymi do 42 najlepszych sołtysów

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lipca 2023 r.

Formularz kontaktowy

Skip to content