Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mieszkańcy docenili pracę funkcjonariuszki

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy inspektora Zbigniewa Gruszczyńskiego wpłynęły podziękowania dla dzielnicowej Posterunku Policji w Piątku. Z listu, którego nadawcą są mieszkańcy wsi Borowiec możemy przekonać się o zaangażowaniu i skuteczności policjantki w poprawie bezpieczeństwa podległego rejonu służbowego.

Dzielnicowi wykonują swoją pracę w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan to narzędzie, które ma poprawić skuteczność ich współdziałania z mieszkańcami. Tworzone są dzięki informacjom uzyskanym między innymi w oparciu o spotkania, debaty, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i bieżącą analizę zdarzeń. W ten sposób dzielnicowi wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Dla każdego rejonu dzielnicowego ustalony jest zakres działań priorytetowych, który wynika ze specyfiki rewiru i problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
Tak było w przypadku st. post. Eweliny Lewandowskiej, której rejonem działania są między innymi miejscowości Sypin i Borowiec w gminie Piątek. Dla poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców zaistniała tam potrzeba wstawienia ograniczeń prędkości. Dlatego realizując założenia planu dzielnicowa nawiązała współpracę z Urzędem Miejskim w Piątku. Dzięki jej zaangażowaniu, zarządca drogi umieścił na terenie tych miejscowości znaki obszaru zabudowanego. Jak możemy się przekonać w nadesłanym dokumencie spotkało się to z zadowoleniem mieszkańców, a co najważniejsze – jak sami podkreślają, wpłynęło to na ich bezpieczeństwo.

Podziękowanie

Źródło: KPP w Łęczycy

Skip to content