Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabór wniosków do Programu „Moce nadŁódzkie”

Ruszył nabór do tegorocznej edycji Wojewódzkiego Programu ?Moce nadŁódzkie?! Organizacje pozarządowe z Łódzkiego mogą pozyskać nawet 25 tys. zł na realizację zadań, które zaktywizują lokalną społeczność.

Celem zeszłorocznej, pierwszej edycji ?Mocy nadŁódzkich?, czyli programu mikrograntowego dla organizacji pozarządowych, była aktywizacja społeczna, integracja, wsparcie i poprawa sytuacji obywateli Ukrainy, którzy trafili do Łódzkiego po wybuchu wojny.
W tym roku, który organizatorzy chcą osiągnąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi, jest aktywizacja mieszkańców regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw obywatelskich. A czym jest oddolna inicjatywa obywatelska? To po prostu zadanie, które wynika z potrzeb społeczności lokalnej.

2 mln zł to pula tegorocznych ?Mocy nadŁódzkich?. Można wnioskować o kwoty od 10 000 zł do 25 000 zł. Oferty prosimy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do 12 maja do godz. 16. Konkurs będzie rozstrzygnięty 16 czerwca.

Na jakie rodzaje zadań można pozyskać grant? Na przykład na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, ochronę i promocję zdrowia, na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, na działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, na działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, również na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.

Szczegóły programu – https://ngo.lodzkie.pl/nadchodza-moce-nadlodzkie/

Skip to content