Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabór wniosków na przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?POLCENTRUM? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym dróg, w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/523-nabor-2-2019-budowa-lub-przebudowa- ogolnodostepnei-i-niekomercvinei-infrastrukturv-turvstvcznei-lub-rekreacvinei-w-tvm- drog

Skip to content