Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

W 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania NTC w Polsce z DVB-T/MPEG-4, który zostanie definitywnie wyłączony, na DVB-T2/HEVC, który go zastąpi. Zmiana ta pozwoli zwiększyć zasoby częstotliwościowe na multipleksach, a tym samym uruchomić nadawanie większej liczby kanałów w lepszej jakości (w tym również UHD/4K). Zmiana standardu przyczyni się więc do rozbudowy i uatrakcyjnienia oferty programów Telewizji Polskiej dostępnych za pośrednictwem NTC.

Dzięki wprowadzeniu nowego standardu nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC widzowie zyskają dostęp do większej liczby programów telewizyjnych w wyższej jakości obrazu, lepszego dźwięku w technologii Dolby AC-4, zapewniającej poprawienie jakości ścieżek dialogowych oraz rozbudowane możliwości personalizacji ścieżki dźwiękowej, a także usługi dodatkowe w postaci telewizji hybrydowej HbbTV i większą odporność na zakłócenia. Zmiana standardu nadawania może wiązać się z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego lub zakupu zewnętrznego dekodera DVB-T2/HEVC. Telewizory przystosowane do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie powinny przestroić się samoczynnie. Może również zajść konieczność ręcznego wyszukania programów lub zrestartowania odbiornika poprzez chwilowe odłączenie go od zasilania. W niektórych przypadkach może być też wymagane skorygowanie ustawienia anteny.

W okresie od marca do czerwca 2022 r. nastąpi w Polsce zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej. Obecnie obowiązujący DVB-T/MPEG-4 zostanie zastąpiony nowym i bardziej efektywnym DVB-T2/HEVC.W województwie łódzkim nastąpi to do 22 maja 2022 r. Od momentu przełączenia na nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC w danym regionie, naziemny sygnał DVB-T/MPEG-4 nie będzie tam dłużej dostępny.
Od końca czerwca 2022r. wszystkie niekodowane multipleksy telewizji naziemnej w Polsce będą nadawać sygnał w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Zmiana ta nie dotyczy MUX-8, który działa w innym zakresie częstotliwości, nieobjętym refarmingiem. 

Aby móc odebrać programy dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania, należy upewnić się, że posiadany w domu odbiornik ma odpowiednie parametry techniczne (obsługuje standard HEVC zwany też H.265) i posiada wbudowany (zintegrowany) tuner DVB-T2/HEVC lub jest podłączony do zewnętrznego dekodera DVB-T2/HEVC.Jeśli nasz odbiornik TV nie spełnia ww. parametrów należy dokupić do niego odpowiedni dekoder lub wymienić odbiornik na nowy.

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, o którym więcej na stronie telewizjanaziemna.pl

Obecnie dofinansowaniem w wysokości 100 zł jest objęty zakup dekodera lub telewizora zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.


Planowana zmiana w kwocie dofinansowania do telewizora 

W związku z nowelizacją ustawy regulującej rządowy program dofinansowania kwota dofinansowania do zakupu telewizora zostanie podniesiona do 250 zł.  Wyższa kwota dofinansowania do zakupu telewizora będzie obowiązywać po wejściu ustawy w życie, co nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.


Co to oznacza w praktyce? 

Już dziś możesz złożyć wniosek o dofinansowanie a przyznane świadczenie zrealizować w późniejszym terminie, decydując czy skorzystasz ze 100 zł dofinansowania do dekodera, czy z 250 zł do nowego telewizora. O wyborze rodzaju dofinansowania należy poinformować sprzedawcę w sklepie, w którym będziesz realizować świadczenie.
Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie, osoba składając wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Gdzie można złożyć wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem:

  • Formularza online na platformie gov.pl – złóż wniosek
  • Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej ? lista placówek, gdzie można złożyć wniosek.

W jaki sposób zostanie przekazane świadczenie? 

Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Gdzie można zrealizować przyznane świadczenie? 

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu. Wyszukiwarka sklepów jest dostępna na stronie.

Czy można wymienić przyznane świadczenie na pieniądze?

Przyznane świadczenie w żadnym wypadku nie jest wymienne na pieniądze.

Czy można zwrócić sprzedawcy zakupiony towar? 

Zakupiony pełnowartościowy towar można zwrócić sprzedawcy zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.). Zwrot towaru będzie rejestrowany przez sprzedawcę w dedykowanym systemie, co będzie skutkowało ponowną aktywacją kodu, na który zostało przyznane świadczenie.

Czy sprzedawca przetwarza dane osobowe osób, które dokonały zakupu przy pomocy świadczenia?

Żadne dane osobowe osób uprawnionych nie będą przetwarzane przez sprzedawców.

Do kiedy trwa program dofinansowania? 

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu będzie można ubiegać się i zrealizować świadczenie.

Informacje dodatkowe

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię pod numer 42 253 54 30 lub napisz na skrzynkę kontaktową cyfrowaTV@coi.gov.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 ? 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 ? 18:00.

 

Skip to content