Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ochrona pszczół i innych owadów zapylających

W związku z rozpoczynającym się sezonem intensywnej chemicznej ochrony roślin poniżej komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Komunikat skierowany jest do producentów rolnych i ma propagować ochronę pszczół i innych zapylaczy.

  1. Zachowuj podczas zabiegu odpowiednie odległości od pasiek ? 20 m
  2. Wykonuj zabiegi ochronne wieczorem, po oblocie pszczół
  3. Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej
  4. Pamiętaj, że każdy błąd może spowodować zatrucia i śmierć zapylaczy
  5. Przestrzegaj okresów prewencji
  6. Informuj właścicieli pasiek o planowanych zabiegach
  7. Zapoznaj się szczegółowo z treścią etykiety
  8. Stosuj tylko środki dopuszczone do obrotu
Skip to content