Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Czernikowie lekcja biblioteczna  o Żołnierzach Wyklętych

W dniu 28.02.2020r. w  Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyła się lekcja biblioteczna  o „Żołnierzach Wyklętych” przygotowana przez p. Beatę Dębską i p. Ewę Garus. Uczniowie klas VII i VIII, którzy uczestniczyli w zajęciach, mogli przypomnieć sobie postaci, m.in. Danuty Siedzikówny , pseudonim „Inka” oraz  Franciszka Jerzego Jaskulskiego , pseudonim „Zagończyk” , a także wydarzenia skazane przez komunistyczną  cenzurę na zapomnienie.

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi. Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

tekst i foto:SP w Czernikowie

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content