Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od 1 marca nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Urząd Gminy Piątek informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. w Gminie Piątek obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z Uchwałą nr V/24/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 roku stawki wynoszą:
– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 20,00 złotych miesięcznie od osoby;
– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,00 złotych miesięcznie od osoby.

Urząd Gminy Piątek informuje, iż miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Piątek albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Piątek o numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
– za miesiąc luty – do 28.02.2019 r.
– za miesiąc marzec – do 31.03.2019 r.
– za miesiąc kwiecień – do 30.04.2019 r.
– za miesiąc maj – do 31.05.2019 r.
– za miesiąc czerwiec – do 30.06.2019 r.
– za miesiąc lipiec – do 31.07.2019 r.
– za miesiąc sierpień – do 31.08.2019 r.
– za miesiąc wrzesień – do 30.09.2019 r.
– za miesiąc październik do 31.10.2019 r.
– za miesiąc listopad – do 30.11.2019 r.
– za miesiąc grudzień – do 31.12. 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów 2019

Skip to content