Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Zniżki dotyczą zakupów m.in. jedzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia, książek czy paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne, bankowe czy ubezpieczeniowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami jak i komunikacją miejską w wybranych miejscowościach.

Przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia i 25 roku życia w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także rodzin zastępczych.

UWAGA:
Resort rodziny poszerzył uprawnienia do zniżek dla rodziców, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat.
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do złożenia wniosków w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku, ul.Łowicka 4 – pokój nr 2

Aktualny wykaz zniżek, które oferowane są  przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: https://rodzina.gov.pl . Lista aktualizowana jest na bieżąco.

Skip to content