Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Piątek miastem – mieszkańcy popierają!

W Gminie Piątek zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Piątek. 88,21% uczestników konsultacji poparło działania zmierzające do złożenia wniosku o przywrócenia praw miejskich dla Piątku.

W dniach od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. mieszkańców gminy odwiedzili w domach Pełnomocnicy ds. konsultacji. Każdy mógł się wypowiedzieć w temacie nadania statusu miasta miejscowości Piątek. Jeśli kogoś nie było w domu, a zechciał oddać swój głos, mógł to uczynić w dniach 3 i 10 marca 2019 r. (niedziele) w godzinach od 10:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Piątek w obecności Pełnomocnika ds. konsultacji.

W konsultacjach na terenie całej Gminy Piątek na 4 932 osoby uprawnione do głosowania udział wzięło 3 231 osób, co stanowi 65 ,51%.
Za nadaniem statusu miasta miejscowości Piątek opowiedziało się 2 850 osób, co stanowi 88,21%
Przeciw opowiedziało się 246 osób, co stanowi 7,61 %.
Wstrzymało się od głosu 135 osób, co stanowi 4,18 %.

W miejscowości Piątek na 1491 osób uprawnionych do głosowania udział wzięło 848 osób, co stanowi 56,87 %.
Za nadaniem statusu miasta miejscowości Piątek opowiedziało się 747 osób, co stanowi 88,09 %.
Przeciw opowiedziało się 69 osób, co stanowi 8,14 %.
Wstrzymały się od głosu 32 osoby, co stanowi 3,77 %.

Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek przeprowadzonych w Gminie Piątek w dniach 20 luty ? 20 marca 2019 r.

Skip to content