Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ostatni egzamin gimnazjalny

W dniu 10 kwietnia rozpoczął się  ostatni egzamin gimnazjalny 2019. Egzamin ten składa się                   z trzech części: ?humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ?polskiego, matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ?matematyki, a w ostatni dzień – z języka obcego nowożytnego.?

Każda część egzaminu gimnazjalnego 2019 był przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ?i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ?i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ?oraz przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ?nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.?
Każdego dnia egzamin gimnazjalny 2019 rozpoczynał się o godzinie 9:00. Poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego 2019 były rozdzielone przerwą. Druga część odbywała się od godziny 11:00.

Na egzamin gimnazjalny uczeń przynosił ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ?z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można było korzystać z kalkulatora ,słowników oraz posiadać przy sobie urządzeń telekomunikacyjnych.

W Piątku do egzaminu przystąpiło 61 uczniów z trzech oddziałów gimnazjalnych,  pod opieką komisji egzaminujących. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwały: p Elżbieta Kucharska i p dyrektor Krystyna Grabowska.

Atmosfera podczas egzaminu była bardzo dobra, sprzyjała pracy. Uczniowie poważnie podeszli do zadań egzaminacyjnych. Dziękujemy nauczycielom za trud pracy włożony w prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego.
Cóż, czekamy teraz na wyniki. Powodzenia !
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content