Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W piątek, 26 kwietnia odbyła się LXIV sesja Rady Miejskiej w Piątku. Była to ostatnia sesja Rady VIII kadencji. Była to wyjątkowa kadencja. Radni zaczynali w 2018 roku pracę jako Rada Gminy Piątek, a zakończyli w 2024, jako Rada Miejska w Piątku, po odzyskaniu  w 2020 roku praw miejskich przez Piątek.

Sesję rozpoczęto od pożegnania i podziękowań dla odchodzących na emeryturę: p. Jolanty Jagodzińskiej i p. Renaty Lepalczyk oraz p. Krzysztofa Lisieckiego. Słowa podziękowań oraz kwiaty wręczyły delegacje działających na terenie gminy stowarzyszeń, KGW, fundacji i instytucji. Były również podziękowania i kwiaty dla Daniela Gorącego – Przewodniczącego i Urszuli Kacperskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz Radnych.

Podziękowania za wieloletnią współpracę dla mieszkańców, radnych i współpracowników złożył również Krzysztof Lisiecki – Burmistrz Piątku, który stanowisko to piastował od 2002 roku.

Radę Miejską w Piątku VIII kadencji tworzyli:  Tomasz Brzozek, Paweł Budner, Kamil Florczak, Michał Frankiewicz, Małgorzata Gabryelczak, Daniel Gorący, Agnieszka Góralczyk (od 8.09.2020), Dariusz Jóźwiak, Urszula Kacperska, Piotr Kalusiński, Waldemar Krysiak, Tomasz Kucharczyk, Anna Matusiak (do 8.05.2020), Monika Matusiak, Paweł Michalak i Agnieszka Wójcik.  Podczas swojej kadencji Rada Miejska w Piątku podjęła 360 uchwał podczas 64 sesji.

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Piątku podjęła uchwały w sprawach:
– dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata   2024-2032,
– dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
– wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
– wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

 

Skip to content