Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki, w asyście szkolnej bibliotekarki – M. Sukiennik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku – E. Dąbrowskiej, dyrektor  szkoły ? K. Grabowskiej oraz wychowawców klas I a ? B. Wójcik i I b ? M. Wróblewskiej. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do korzystania  z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku miało miejsce 28 października 2021 r. Głównym  celem uroczystości  było zachęcenie najmłodszych  uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie, wysłuchali pięknych wierszy Juliana Tuwima  (?Lokomotywa?, ?Bambo?, ?Pstryk?, ?Rzepka?, ?Okulary?, Ptasie radio?, ? Abecadło?, ?Spóźniony słowik?, ?Kotek?) zaprezentowanych przez  uczennice  z klasy IV:  Lilianę Dąbrowską, Jolantę Janczak, Maję Olejniczak oraz Amelię Tadeusiak. Po takim wprowadzeniu, uczniowie klas pierwszych w skupieniu i z powagą uroczyście przyrzekli, że będą kochać książki i szanować je, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika, powtarzając rotę przyrzeczenia po pani bibliotekarce. Następnie bibliotekarka – M. Sukiennik dokonała  uroczystego pasowania książeczką ? lekturą szkolną każdego pierwszoklasistę.

Na zakończenie spotkania, już czytelnicy szkolnej biblioteki, otrzymali dyplomy, plakietki oraz słodycze.
Ewa Dąbrowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku podziękowała za zaproszenie uroczystość i zaprosiła wszystkich uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami na spotkanie do gminnej biblioteki. Obdarowała też uczniów słodyczami.

Apel do Rodziców
Korzystając z okazji pragniemy podkreślić, a jednocześnie zaapelować, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie dzieciom minimum 20 minut dziennie bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja  co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych, jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy, pełen wyobraźni świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content