Piątek może odzyskać prawa miejskie

Dlaczego chcemy przywrócenia praw miejskich dla miejscowości Piątek?

Od wielu lat czyniliśmy starania, aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek, dziś jesteśmy na to gotowi. W 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania nam praw miejskich. Uznaliśmy, iż nadszedł właściwy moment, aby wystąpić z wnioskiem o przywrócenie tych praw miejscowości, która przez dominujący okres swojej historii była miastem, a prawa miejskie utraciła wskutek czynu niepodległościowego w okresie zaborów. To polski król, przed 1339 rokiem, nadał Piątkowi prawa miejskie, a car w 1870 roku nam je odebrał w odwecie za udział obywateli w Powstaniu Styczniowym.   Niech przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek stanie się hołdem dla tych jego mieszkańców, którzy na ołtarzu walki o niepodległość Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę – swoje życie.

Piątek spełnia wszelkie kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

– Wielowiekowa, bogata historia Piątku jako miasta,
– Układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki,
– Infrastruktura miejska – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, nowoczesne media telekomunikacyjne, selektywna zbiórka odpadów itp.,
– Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (biblioteka, ośrodek kultury, siedziba dekanatu) oraz dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe, obiekty sportowe, dwa ośrodki zdrowia, posterunek policji, handel, przemysł, cykliczne imprezy kulturalne i turystyczne, itp.),
– Większość mieszkańców Piątku jest zatrudniona poza rolnictwem,
– Miejscowość Piątek jest Geometrycznym Środkiem Polski.

Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:

– Piątek to miejscowość intensywnie rozwijająca się o rosnącym znaczeniu gospodarczym, dużym potencjale kulturalnym i turystycznym na mapie województwa łódzkiego,
– To druga co do wielkości miejscowość na terenie powiatu łęczyckiego, największa we  wschodniej części powiatu łęczyckiego (1 740 mieszkańców – 31.12.2018 r.),
– Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Piątek,
– Aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy,
– Dostęp do środków z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich,
– Przyciągnięcie nowych inwestorów,
– Poprawa sytuacji na rynku pracy,
– Podniesienie atrakcyjności Piątku w oczach młodych ludzi,
– Wzrost rangi miejscowości na mapie województwa łódzkiego.

Najczęściej stawiane pytania i wątpliwości

– Wzrost podatków – nieprawda, gdyż wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości,
– Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat lokalnych – nieprawda, gdyż opłaty te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości,
– Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – nieprawda, gdyż dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta,
– Zmniejszenie subwencji oświatowej – nieprawda, wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości,
– Utrata możliwości uzyskania środków unijnych dla wsi – nieprawda, ponieważ gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich,
– Likwidacja dopłat rolniczych – nieprawda, gdyż rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi
– Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim – nieprawda, nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta,
– Utrata stypendiów unijnych dla mieszkańców wsi – nieprawda, gdyż prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców,
– Konieczność wymiany dowodów osobistych – nieprawda, gdyż dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności,
– Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja – nieprawda, gdyż będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą zmieniać swoich nazw,
– Wzrost administracji – nieprawda, gdyż jest to zależne jedynie od ustaleń samorządu,
– Wyższa pensja burmistrza – nieprawda, gdyż pensję burmistrza, taką samą jak pensję wójta, ustala samorząd wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców,

O przywróceniu statusu miasta zadecydują Mieszkańcy naszej Gminy!

W dniach od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy  Piątek w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Piątek.
W tym terminie odwiedzą Państwa w domach Pełnomocnicy ds. konsultacji, które zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie obecny w domu podczas konsultacji, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić w dniach
3 i 10 marca 2019 r. (niedziele) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Piątek, sala konferencyjna w obecności Pełnomocnika ds. konsultacji.

Nie bójmy się!  Zdecydujmy sami!  Każdy głos jest bardzo ważny!

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Piątek

                                                                                                         /-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Back to top