Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Piątek może odzyskać prawa miejskie

Dlaczego chcemy przywrócenia praw miejskich dla miejscowości Piątek?

Od wielu lat czyniliśmy starania, aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek, dziś jesteśmy na to gotowi. W 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania nam praw miejskich. Uznaliśmy, iż nadszedł właściwy moment, aby wystąpić z wnioskiem o przywrócenie tych praw miejscowości, która przez dominujący okres swojej historii była miastem, a prawa miejskie utraciła wskutek czynu niepodległościowego w okresie zaborów. To polski król, przed 1339 rokiem, nadał Piątkowi prawa miejskie, a car w 1870 roku nam je odebrał w odwecie za udział obywateli w Powstaniu Styczniowym.   Niech przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek stanie się hołdem dla tych jego mieszkańców, którzy na ołtarzu walki o niepodległość Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę ? swoje życie.

Piątek spełnia wszelkie kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

– Wielowiekowa, bogata historia Piątku jako miasta,
– Układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki,
– Infrastruktura miejska – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, nowoczesne media telekomunikacyjne, selektywna zbiórka odpadów itp.,
– Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (biblioteka, ośrodek kultury, siedziba dekanatu) oraz dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe, obiekty sportowe, dwa ośrodki zdrowia, posterunek policji, handel, przemysł, cykliczne imprezy kulturalne i turystyczne, itp.),
– Większość mieszkańców Piątku jest zatrudniona poza rolnictwem,
– Miejscowość Piątek jest Geometrycznym Środkiem Polski.

Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:

– Piątek to miejscowość intensywnie rozwijająca się o rosnącym znaczeniu gospodarczym, dużym potencjale kulturalnym i turystycznym na mapie województwa łódzkiego,
– To druga co do wielkości miejscowość na terenie powiatu łęczyckiego, największa we  wschodniej części powiatu łęczyckiego (1 740 mieszkańców ? 31.12.2018 r.),
– Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Piątek,
– Aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy,
– Dostęp do środków z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich,
– Przyciągnięcie nowych inwestorów,
– Poprawa sytuacji na rynku pracy,
– Podniesienie atrakcyjności Piątku w oczach młodych ludzi,
– Wzrost rangi miejscowości na mapie województwa łódzkiego.

Najczęściej stawiane pytania i wątpliwości

– Wzrost podatków – nieprawda, gdyż wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości,
– Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat lokalnych – nieprawda, gdyż opłaty te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości,
– Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – nieprawda, gdyż dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta,
– Zmniejszenie subwencji oświatowej – nieprawda, wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości,
– Utrata możliwości uzyskania środków unijnych dla wsi – nieprawda, ponieważ gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich,
– Likwidacja dopłat rolniczych – nieprawda, gdyż rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi
– Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim – nieprawda, nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta,
– Utrata stypendiów unijnych dla mieszkańców wsi – nieprawda, gdyż prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców,
– Konieczność wymiany dowodów osobistych – nieprawda, gdyż dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności,
– Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja – nieprawda, gdyż będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą zmieniać swoich nazw,
– Wzrost administracji – nieprawda, gdyż jest to zależne jedynie od ustaleń samorządu,
– Wyższa pensja burmistrza – nieprawda, gdyż pensję burmistrza, taką samą jak pensję wójta, ustala samorząd wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców,

O przywróceniu statusu miasta zadecydują Mieszkańcy naszej Gminy!

W dniach od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy  Piątek w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Piątek.
W tym terminie odwiedzą Państwa w domach Pełnomocnicy ds. konsultacji, które zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie obecny w domu podczas konsultacji, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić w dniach
3 i 10 marca 2019 r. (niedziele) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Piątek, sala konferencyjna w obecności Pełnomocnika ds. konsultacji.

Nie bójmy się!  Zdecydujmy sami!  Każdy głos jest bardzo ważny!

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Piątek

                                                                                                         /-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Skip to content