Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Policjanci mówili o bezpieczeństwie w sieci

?Bezpieczeństwo w sieci? to jeden z wiodących tematów poruszonych przez przedstawicieli Posterunku Policji w Piątku podczas prelekcji z uczniami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w dniu 17 marca 2022r. Dzielnicowi omówili temat tzw. cyberzagrożeń i skutków, jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Policjanci przypominali uczniom o pozornej anonimowości towarzyszącej korzystaniu z sieci oraz uczulali na negatywne zachowania młodzieży podczas korzystania z komunikatorów. Przedstawili zjawisko cyberprzemocy, wskazywali na inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z użyciem Internetu, komputera, telefonu komórkowego. Policjanci radzili, co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Uczulali, iż kompromitujące i poniżające treści umieszczone w sieci są dostępne dla wielu osób w bardzo krótkim czasie, a wpisy, pomimo że zostaną usunięte, to ich kopie i tak pozostają do odtworzenia.

Mundurowi przestrzegali również młodych ludzi przed zawieraniem podejrzanych internetowych znajomości – tłumacząc, że uczniowie, nie zawsze mają świadomość, kim jest w rzeczywistości, nieznajomy, internetowy ?przyjaciel?. Starali się uzmysłowić młodym ludziom, że zbytnia ufność, która może być okazana podczas internetowej znajomości, może też zostać wykorzystana przez przestępców. Apelowali do uczniów, aby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, na jakie natrafią podczas ?surfowania? w Internecie, natychmiast powiadomili dorosłych lub odpowiedni organ. Pogadanka miała charakter prewencyjny i z pewnością przyczyni się do wzbogacenia wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń, z którymi  mogą się spotkać.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content