Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkoły w Piątku

11.01.2020
W dniu 29 grudnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął uchwałę nr 11868/2020 w sprawie przyznania pożyczki i dotacji Gminie Piątek na realizację zadania pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? do wysokości 309 912,00 zł. w tym:
– dotacji do wysokości 92 973,00 zł, jednak nie więcej niż 30% kwoty dofinansowania oraz
– pożyczki do wysokości 216 939,00 zł.

Aktualizacja:
Prace związane z kompleksową termomodernizacją budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1 zakończone zostały w 2020 roku. Zadanie dofinansowano że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotą 309 912,00 PLN, w tym: dotacja w wysokości 92 973,00 PLN i pożyczka w kwocie 216 939,00 PLN.

Skip to content