Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sposób na sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 16 maja 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zarządzenie10/2021

Zarządzenie 11/2021

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content