Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przekazanie sprzętu dla OSP Piątek zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W sierpniu Gmina Piątek przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, umową darowizny, sprzęt ratownictwa, niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zakupiony ze środków pochodzących           z dotacji Funduszu Sprawiedliwości:

  • Zestaw ratownictwa medycznego plecakowy PSP R-1 z deską ratowniczą i szynami Kramera z żelami ? 1 kpl;
  • Defibrylator w skrzynce wraz z kluczem do trybu niemowlęcego oraz zestawem szkoleniowym ? 1 szt.;
  • Podnośnik Hi-Lift 48″ ? 1 kpl;
  • Zestaw osłon poduszek Airbag dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych ? 1 szt.

Przekazanie sprzętu odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki w asyście Komendanta Gminnego ZOSP RP Bogusława Foksa. Przekazanie sprzętu ratownictwa było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego do składania wniosków  w ramach realizacji Programu I Priorytetu IIIB ?Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem? dla jednostek sektora finansów publicznych ? jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. zestawów ratownictwa medycznego, defibrylatorów i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

W dniu 7 czerwca br. Gmina Piątek podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości w ramach wyżej wymienionego Programu. Dzięki pozytywnej akceptacji złożonego wniosku Gmina Piątek otrzymała dotację w wysokości 17 706,15 zł na zakup wyżej wymienionego wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku. Wkład własny Gminy Piątek wyniósł 178,85 zł.

Gmina Piątek zobowiązała Ochotniczą Straż Pożarną w Piątku do niezbywania przedmiotów darowizny zakupionych ze środków pochodzących z dotacji Funduszu Sprawiedliwości przez okres 10 lat od dnia ich darowania oraz do posiadania na nich trwałego oznaczenia Funduszu Sprawiedliwości i informacji o nabyciu ze środków tego funduszu.

 

 

Skip to content