Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Ratujemy i uczymy ratować” w podstawówce w Czernikowie

Dnia 16 października 2019 roku, w Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, uczniowie            i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie kolejny raz uczestniczyli                         w ogólnopolskiej akcji ?Ratujemy i uczymy ratować? zorganizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Celem akcji było przypomnienie i utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Od godziny 12.00, przez 30 minut, trwała próba bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Zakończyła się ona sukcesem.
W akcji wzięli udział uczniowie klas I ? VIII pod opieką pań: Agnieszki Tomczyk, Ewy Garus oraz Beaty Mikołajczyk.
tekst i foto: SP w Czernikowie

 

Skip to content