Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Ratujemy i uczymy ratować” w podstawówce w Piątku

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku  przystąpiła do Programu Edukacyjnego ?Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację WOŚP, a jednocześnie ogólnopolskiej akcji trwającej  nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowanej do klas I-III w szkołach podstawowych.
Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności,  a także obawy, które często im towarzyszą. Dlatego zawsze uczniowie z podstawówki w Piątku chętnie uczestniczą w biciu rekordu, dołączają się do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. To priorytetowe zadanie placówki. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki ? pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

W tym roku w akcji wzięło udział 68 uczniów z klas I i II oraz 7 osób dorosłych. W pocie czoła ćwiczono na czterech fantomach, dokładając tym samym małą cegiełkę do wielkiego dzieła.
Dzieci miały okazję przypomnieć sobie, a może i zapoznać się z numerami alarmowymi, sposobem wzywania pomocy oraz podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Praktyczne ćwiczenia na fantomach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jeszcze raz okazało się, że najlepsze efekty przynosi nauka poprzez zabawę i praktyczne działania.

Koordynatorami akcji w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku były nauczycielki: p. Bożena Szymczak,  p. Agnieszka Sobór, p. Jolanta Charusta.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content