Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rolniku zbadaj swoje plony!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie informuje rolników indywidualnych o możliwości otrzymania oceny jakości handlowej plonów.

Ocena jakości handlowej obejmuje m.in.:

  • ocenę dokumentów,
  • sprawdzenie warunków przechowywania i transportu,
  • oględziny artykułu,
  • pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych.

Przykładowe badania jakości handlowej ziarna zbóż: ocena organoleptyczna, wilgotność, zawartość białka, ilość i rozpływalność glutenu, gęstość ziarna w stanie zsypnym, liczba opadania, obecność szkodników, zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych.

Badania laboratoryjne wykonywane są w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. Po przeprowadzeniu oceny jakości handlowej inspektor wystawia świadectwo jakości handlowej.

Ocena jest odpłatna. Koszt ustalany jest indywidualnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2328).

Ulotka

Skip to content